Innovació i Valor (ES)

Sembla que la innovació és la solució per millorar la competitivitat, es parla de fer projectes d´innovació, esquema acceptat per tothom, no obstant hauríem de reflexionar.

 Sembla que la innovació és la solució per millorar la competitivitat, es parla de fer projectes d´innovació, esquema acceptat per tothom, no obstant hauríem de reflexionar. Potser el que fem són projectes de productes, serveis o sistemes en els quals les seves especificacions plantegen reptes diferenciadors que poden donar peu a generar innovacions incrementals o radicals.

 
Moltes empreses creuen que la inversió en transferència de tecnologia: sistemes productius, softwares  avançats i a incorporació de sistemes i metodologies  disruptives són activitats innovadores. Realment afavoreixen la millora productiva i faciliten la competitivitat, però per si mateixes no contribueixen a dominar la tecnologia i els processos innovadors.
 
Existeix el convenciment que la innovació és la recepta definitiva per incrementar la competitivitat, crec que no és del tot exacte. Podem dir que és prioritari dintre de l´univers de factors que conjuminats possibiliten generar valor apreciat pels consumidors.
 
Les propostes de valor son dinàmiques i circumstancials, es a dir contínuament canviants obligant en tot moment la  revisió dels atributs diferenciadors de productes i serveis.
 
Existeixen molts factors per crear valor: la innovació, el disseny, la productivitat, els costos, la comunicació, la qualitat funcional i la percebuda, la seguretat, el manteniment entre molts altres.
 
Un equip motivat, cohesionat amb expertesa i un alt nivell de formació afavoreix la creació de valor. Es a dir, voler generar atributs competitius  sobre la base d’inversió de capital, infraestructures  i mitjans materials sense comptar amb un equip  altament qualificat difícilment es generaran propostes de valor diferenciades dels competidors.