Els ERP´s com a multiplicadors de la generació de Valor dins les empreses

Disposar de una bona solució ERP permet a les empreses capitalitzar la generació de valor.

Una bona solució ERP permet no només disposar de més i millors informacions dins l´ organització per la presa de decisions sinó que també pot contribuir a una millor gestió en totes les àrees de la empresa.

En aquest sentit l´ACAV està valorant la possibilitat de fer un estudi en empreses de diferents sectors en quan al canvi i la millora que ha suposat l´ implantació de una bona solució ERP en les empreses que han portat a terme aquest tipus d´inversió en els darrers anys.