ENGINYERIA AMB VALOR: UNA GRAN OPORTUNITAT PER A LA RECUPERACIÓ

Després de la llarga pandèmia que estem vivint, sembla que nous horitzons apareixen. Finalment, el Fons de Recuperació Europeus seran una gran oportunitat que no s’ha de deixar passar. No podem oblidar que, des de l’inici de la pandèmia, moltes empreses han hagut de tancar, d’altres ho estan passant malament ara mateix i resisteixen com poden. I no podem oblidar que moltes més ho passaran malament aviat si les decisions estratègiques industrials del nostre país no s’encerten.

Un dels motors de la nostra economia és la indústria, per tant cal recolzar-la, potenciar- la i invertir-hi recursos per tal d’afrontar els nous reptes, que n’hi ha molts! El procés clàssic de la generació de productes està qüestionat degut l’evolució tecnològica i els canvis d’hàbits de consum. Actualment, la demanda de mercat requereix desenvolupar nous productes amb molta més rapidesa. Per tal d’afrontar aquests nous reptes, el món de l’enginyeria disposa d’eines com el rapid manufacturing –que és viable per fabricació de sèries curtes de productes-, la intelꞏligència artificial -que està agafant molt protagonisme- o el digital twin, que simula comportaments del producte real.

Ara bé, moltes empreses encara han d’afrontar aquests canvis, i aquí és on ha d’incidir l’estratègia industrial del nostre país. No n’hi ha prou amb saber que aquestes tècniques existeixen. A les empreses se’ls hi ha de facilitar l’accés perquè les puguin incorporar segons les seves necessitats i d’aquesta manera no perdre competitivitat.

Una de les eines per afrontar aquests nous reptes industrials és l’Anàlisi de Valor, també anomenat “Enginyeria de Valor” o també conegut com Value Management, que es podria definir com un procediment sistemàtic que permet estudiar o re-estudiar un producte, procés o servei per millorar-lo, tot reduint substancialment el seu cost.

Resumint, es podria dir que és un procés a seguir per aconseguir més amb menys.

És absolutament necessari plantejar-se com donem valor als nostres productes, i com ens diferenciem, respecte la competència, mitjançant el valor. Si la proposta de valor que realitzem amb els nostres productes és bona, podrem seduir al nostres clients, guanyant així avantatges competitives.

Un gran nombre de multinacionals establertes al nostre territori ja apliquen i treballen amb metodologies innovadores, però ara cal potenciar aquesta línia de treball en les pimes catalanes. Ens cal aprofitar les ajudes que arribaran d’Europa i, amb elles, impulsar l’ecosistema que necessitem per posar-nos en posicions de lideratge. El repte és crear productes de més valor mitjançant els departaments d’enginyeria de les nostres empreses. No desviem la mirada. Aquesta oportunitat no la podem deixar passar.

David Viñas i David Vila – Enginyers Industrials