La Indústria 5.0 i la intel·ligència artificial, la propera revolució industrial

Encara estem consolidant les transformacions pròpies de la incorporació de la Indústria 4.0,i ja ens apareix la intel·ligència artificial que permetrà configurar la nova revolució industrial denominada «Indústria 5.0».

Aquest nou paradigma recolzarà la potenciació d’espais intel·ligents basats en el IoT (internet de les coses) i en la computació cognitiva, desenvolupant la intel·ligència artificial que poguí fer processos semblants al pensament humà, a més velocitat i amb menys errors.

Com a conseqüència s’incrementarà la competitivitat i la productivitat, incentivada per la creativitat i la innovació, així com la reducció dels temps de desenvolupament de nous productes.

Amb la implantació de la Indústria 5.0, desapareixeran molts llocs de treball i altres es reestructuraran. Això eliminarà moltes activitats de tipus operatiu, i en conseqüència es reduirà el percentatge de mà d’obra en el cost total de la producció.

Poden dir que l’actual deslocalització en països amb menor cost de la mà d’obra, ja no serà un avantatge tan evident. La nova producció necessitarà personal qualificat i major inversió tecnològica. Aquestes circumstàncies generaran avantatges competitius evidents per als països desenvolupats.

Per afrontar aquest canvi, és obligat potenciar la formació al llarg de la vida. Moltes activitats que actualment són molt valorades passaran a menys rellevants (commodities) i en molts casos seran substituïdes per nous sistemes, més efectius, aprofundint en les activitats interdisciplinàries i en la gestió de la complexitat.

La Indústria 5.0 produirà un gran revulsiu a tota la societat i canvis en els valors, que com sempre són dinàmics i circumstancials.

 

Josep Tresserras i Picas