Programa Gestvalor

L´ ACAV ha posat en marxa la segona edició del programa Gestvalor que ha tingut una molt bona acollida entre les empreses.

El programa se està aplicant entre diverses empreses dels sectors de fabricació de maquinaria i automoció i en tots els casos amb èxit. Això es així perquè nomes la constitució del equip de treball i la aplicació de la metodologia son un valor segur per l´ obtenció de resultats.

El programa consisteix en la aplicació de la metodologia de l’Anàlisi del Valor a un cas real de las empreses acollides al programa amb el suport de un expert posat per l´ACAV.

La metodología i el programa d´aplicació es adequat per a qualsevol empresa tant del sector industrial com del sector serveis.

Malgrat haver nascut en el ámbit dels productes, la metodología es aplicable a la millora de procesos així com dels serveis.

Al tractarse de una formació aplicada el programa es bonificable en las quotas de la seguretat social a través de la fundació tripartita.